מדרגות מס הכנסה בישראל – מדרגות מס 2024

מדרגות מס הכנסה 2024

מדרגות מס בישראל לשנת 2024

שיטת מיסוי פרוגרסיבית:

 • ככל שההכנסה גבוהה יותר, כך שיעור המס גבוה יותר.
 • ההכנסה החייבת במס מחולקת למדרגות, וכל מדרגה משויכת לשיעור מס שונה.
 • שתי קבוצות עיקריות של הכנסות:
  • הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, עסק)
  • הכנסה שאינה מיגיעה אישית (דמי שכירות, ריבית)

מדרגות מס 2024 להכנסה מיגיעה אישית:

הכנסה שנתיתהכנסה חודשיתשיעור מס
עד 84,120 ש"חעד 7,010 ש"ח10%
84,121 – 120,720 ש"ח7,011 – 10,060 ש"ח14%
120,721 – 193,800 ש"ח10,061 – 16,150 ש"ח20%
193,801 – 269,280 ש"ח16,151 – 22,440 ש"ח31%
269,281 – 560,280 ש"ח22,441 – 46,690 ש"ח35%
560,281 – 721,560 ש"ח46,691 – 60,130 ש"ח47%
721,561 ש"ח ומעלה60,131 ש"ח ומעלה50% (כולל מס נוסף של 3%)

מדרגות מס להכנסה שאינה מיגיעה אישית:

הכנסה שנתיתהכנסה חודשיתשיעור מס
עד 269,280 ש"חעד 22,440 ש"ח31%
269,281 – 560,280 ש"ח22,441 – 46,690 ש"ח35%
560,281 – 721,560 ש"ח46,691 – 60,130 ש"ח47%
721,561 ש"ח ומעלה60,131 ש"ח ומעלה50% (כולל מס נוסף של 3%)

חריגים:

 • אנשים מעל גיל 60 – מדרגות מס זהות להכנסה מיגיעה אישית על הכנסה שאינה מיגיעה אישית.
 • חישוב נפרד לכל סוג הכנסה, ומיזוג לאחר חישוב המס.
 • ניכויים, זיכויים ופטורים משפיעים על סכום המס כמו גם נקודות זיכוי.
חשבו את ההכנסה החייבת במס שלכם: לסימולטור מס הכנסה.
  דילוג לתוכן