ינשוף פיננסי

מושגים בשוק ההון: כל המונחים שמשקיעים צריכים להכיר

מושגים בשוק ההון - מילון מונחים למשקיעים מתחילים

שוק ההון הוא זירת מסחר פיננסית שבה נסחרים ניירות ערך, כגון מניות, אגרות חוב ואופציות. שוק ההון משמש כמנגנון חשוב להקצאת הון במשק, ומאפשר לחברות לגייס הון מהציבור ולמשקיעים להשקיע את כספם בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה. הבנת מושגים בשוק ההון חשובה לכל מי שמעוניין להשקיע כספים או להבין את התנהלות הכלכלה העולמית.

מילון זה נועד לספק הסברים קצרים וברורים למונחים מרכזיים בשוק ההון. הוא מיועד הן למשקיעים מתחילים והן למשקיעים מנוסים יותר, וכן לכל מי שמעוניין להרחיב את ידיעותיו בתחום.

תהנו!

א

 • אג"ח (איגרת חוב): נייר ערך המהווה הלוואה מהמשקיע לחברה. החברה מתחייבת להחזיר למשקיע את סכום ההלוואה בתוספת ריבית לאורך תקופה מוגדרת.
 • אג"ח ממשלתי: אגרת חוב המונפקת על ידי ממשלה. אגרות חוב ממשלתיות נחשבות בדרך כלל להשקעה בטוחה יחסית, אך התשואה שלהן נמוכה יחסית.
 • אג"ח קונצרנית: אגרת חוב המונפקת על ידי חברה פרטית. אגרות חוב קונצרניות נושאות ריבית גבוהה יותר מאגרות חוב ממשלתיות, אך הן גם כרוכות בסיכון גבוה יותר.
 • אופציה: חוזה המקנה למשקיע את הזכות, אך לא את החובה, לרכוש או למכור נכס בסיס (כמו מניה) במחיר נקוב ובתוך פרק זמן מוגדר.
 • אופציית קול: אופציה המקנה לבעליה את הזכות לרכוש נכס בסיס (כמו מניה) במחיר נקוב ובתוך פרק זמן מוגדר.
 • אופציית פוט: אופציה המקנה לבעליה את הזכות למכור נכס בסיס (כמו מניה) במחיר נקוב ובתוך פרק זמן מוגדר.
 • אינדקס: מדד המשקף את התשואה של קבוצת ניירות ערך מסוימת. מדדים ידועים כוללים את מדד ת"א 35 ואת מדד S&P 500.
 • אינדקס מניות בינלאומי: מדד המשקף את התשואה של קבוצת מניות נסחרות בבורסות בינלאומיות שונות. מדדים ידועים כוללים את מדד MSCI World ו- S&P 500.
 • אינפלציה: היא תהליך כלכלי של עלייה כללית, מתמשכת וקבועה במחירו של סל מוצרים נתון במונחי המטבע המקומי.
 • אלגוריתם מסחר: תוכנת מחשב המבצעת עסקאות בשוק ההון באופן אוטומטי על סמך קריטריונים מוגדרים מראש.
 • אלפא: מדד עודף התשואה של נייר ערך ביחס למדד הייחוס שלו. אלפא חיובי מצביע על ביצועים טובים יותר מהמדד, ואילו אלפא שלילי מצביע על ביצועים פחות טובים.
 • ארביטראז': ניצול פער מחירים בין שני שווקים שונים לרכישת נכס בשוק זול ומכירתו בשוק יקר יותר.

ב

 • בורסה: זירת מסחר רישמית שבה נסחרים ניירות ערך. הבורסה בישראל היא הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 • בית השקעות: חברה המספקת שירותים פיננסיים שונים, כגון ניהול תיקי השקעות, ייעוץ פיננסי וגיוס הון.
 • בטא: מדד הסיכון הסיסטמי של נייר ערך. בטא גבוה מצביע על תנודתיות גבוהה יותר של נייר ערך ביחס למדד הייחוס שלו.
 • ביקוש: כמות ניירות הערך שרוצים המשקיעים לרכוש במחיר נתון.
 • היצע: כמות ניירות הערך שמוכנים המוכרים למכור במחיר נתון.

ג

 • גיוס הון: תהליך שבו חברה משיגה מימון מהציבור באמצעות הנפקת ניירות ערך.
 • דיבידנד: תשלום שוטף שמחלקת חברה לבעלי מניותיה מתוך רווחיה.
 • דלתא: מדד רגישות מחיר נייר ערך לשינויים במחיר הנכס הבסיסי (כמו מניה). דלתא חיובית מצביע על עלייה במחיר נייר הערך בעקבות עלייה במחיר הנכס הבסיסי, ודלתא שלילית מצביע על ירידה במחיר נייר הערך בעקבות עלייה במחיר הנכס הבסיסי.

ד

 • דמי ניהול: עמלות שגובה מנהל תיקים עבור ניהול תיק ההשקעות.
 • דיבידנד: תשלום שוטף שמחלקת חברה לבעלי מניותיה מתוך רווחיה.
 • דיבידנד מיוחד: תשלום חריג שמחלקת חברה לבעלי מניותיה בנוסף לדיבידנד השוטף.

ה

 • הון: סכום הכסף המושקע בחברה.
 • היוון: תהליך חישוב הערך הנוכחי של זרם מזומנים עתידי.
 • הנפקה: תהליך שבו חברה מציעה לראשונה לציבור את ניירות הערך שלה למכירה.
 • הנפקה משנית: הנפקה נוספת של ניירות ערך של חברה שכבר נסחרת בבורסה.

ו

 • וולטילות: מדד התנודתיות של מחיר נייר ערך. וולטילות גבוהה מצביע על שינויים תכופים וחדים במחיר.

ז

 • זכות קדימה: זכותם של בעלי המניות הקיימות של חברה לרכוש מניות חדשות המונפקות על ידי החברה לפני שהן מוצעות לציבור.

ח

 • חברה ציבורית: חברה שנסחרת בבורסה וניירות הערך שלה זמינים לציבור.
 • חוזה עתידי: חוזה לרכישה או מכירה של נכס בסיס (כמו סחורה) במחיר נקוב ובמועד עתידי נקוב.
 • חשבון נאמנות: חשבון שבו מופקדים כספים של משקיעים לטובת ניהול על ידי מנהל תיקים.
 • חשבון מסחר: חשבון מסחר עצמאי שבו מוחזקים ניירות ערך של משקיע.

ט

 • טריידר: אדם שעוסק במסחר בשוק ההון.

י

 • יחידת השתתפות: יחידת בעלות בקרן נאמנות.
 • יחס חוב להון: יחס המשקף את רמת המינוף של חברה. יחס חוב להון גבוה מצביע על סיכון גבוה יותר עבור המשקיעים.

כ

 • כוח קנייה: היכולת של כסף לרכוש סחורות ושירותים.
 • כספי פנסיה: כספים המופקדים בקופת גמל או בקרן פנסיה לצורך חיסכון לטווח ארוך, לקראת הפרישה מהעבודה.
 • כפל מסחר: ביצוע עסקאות קנייה ומכירה תכופות של נייר ערך במטרה לנצל תנודות מחירים קצרות טווח.

ל

 • ליקוויודיות: (נזילות) היכולת להמיר נכס בקלות לכסף מזומן. נכס סחיר בעל נזילות גבוהה. 
 • מדד מניות: מדד המשקף את התשואה של קבוצת מניות מסוימת. מדדים ידועים כוללים את מדד ת"א 35 ואת מדד S&P 500.
 • מניה: נייר ערך המייצג בעלות בחברה. בעלי מניות זכאים לזכויות שונות, כגון זכות הצבעה באסיפות כלליות וזכות לקבלת דיבידנד.
 • מניה מועדפת: מניה המקנה לבעליה זכויות קדימה על פני בעלי המניות הרגילות, כגון זכות לקבלת דיבידנד קבוע או זכות הצבעה מועדפת.
 • מנכ"ל: מנהל כללי, האחראי על ניהול החברה ועל קביעת האסטרטגיה העסקית שלה.
 • מוניטין: ערך בלתי מוחשי של חברה, המבוסס על נכסים לא מוחשיים כגון שם המותג, יחסי לקוחות ומוניטין עסקי.
 • מינוף: שימוש בחוב כדי להגדיל את התשואה על ההון. שימוש מופרז במינוף עלול להגדיל את הסיכון עבור המשקיעים.
 • מסחר יומי: ביצוע עסקאות קנייה ומכירה של ניירות ערך באותו יום במטרה לנצל תנודות מחירים קצרות טווח.
 • לקיחת סיכונים: נכונות להשקיע כסף תוך קבלת אפשרות להפסד, בתקווה להרוויח תשואה גבוהה יותר.

מ

 • מדד מחירים לצרכן: מדד המשקף את השינויים במחירי סחורות ושירותים צרכניים לאורך זמן. מדד זה משמש לעתים קרובות כמדד לאינפלציה.
 • מדד שארפ: משמש להערכת ביצועים של תיק. לוקח בחשבון את התשואה העודפת ביחס לסיכון.
 • מיצוע ערך קבוע (DCA): אסטרטגיית השקעה הכוללת רכישות קבועות של נכס מסוים, כגון מניה או קרן נאמנות, במועדים קבועים, ללא קשר למחיר השוק.
 • מניה: נייר ערך המייצג בעלות בחברה. בעלי מניות זכאים לחלק מהרווחים של החברה וליכולת להשפיע על ניהולה.
 • מנהל תיקים: אדם או חברה המנהלים תיק השקעות עבור משקיעים.
 • מסחר: קנייה ומכירה של ניירות ערך בבורסה.
 • מסחר אלקטרוני: ביצוע עסקאות קנייה ומכירה של ניירות ערך באופן מקוון.
 • מועד פקיעה: התאריך האחרון שבו ניתן לממש אופציה.
 • מניה מועדפת: מניה המקנה לבעליה זכויות מיוחדות, כגון זכות קדימה לקבלת דיבידנד או זכות הצבעה מוגברת.
 • מניה רגילה: מניה המקנה לבעליה את הזכויות הבסיסיות, כגון זכות לקבלת דיבידנד וזכות הצבעה באספות בעלי המניות.

נ

 • נזילות: היכולת להמיר נכס בקלות לכסף מזומן. ככל שזה יותר קל ומהיר כך הנזילות גבוהה יותר.
 • נכס: משאב בעל ערך כלכלי, כגון נדל"ן, מכונות או כסף.
 • נייר ערך: מסמך המעיד על זכות בעלות או זכות אחרת בנכס. ניירות ערך נפוצים כוללים מניות, אגרות חוב ואיגרות חוב.
 • ניתוח טכני: ניתוח תנודות מחיר היסטוריות של נייר ערך במטרה לחזות את התנהגותו העתידית.
 • ניתוח יסודי (פונדמנטלי): ניתוח מצבה הפיננסי של חברה ושל גורמים חיצוניים המשפיעים עליה במטרה להעריך את שווי המניה שלה.
 • ניהול סיכונים: תהליך זיהוי, הערכה וניהול סיכונים פיננסיים.

ס

 • סיכון: הסיכוי להפסד כספי. סיכונים בשוק ההון כוללים סיכון שוק, סיכון מניה וסיכון אשראי.
 • סולבנטיות: היכולת של חברה לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות.
 • סחורה: מוצר בסיסי הנסחר בשוק, כגון נפט, זהב או חיטה.

ע

 • עלייה: עלייה במחיר נייר ערך.
 • עלויות עסקה: עלויות הקשורות לביצוע עסקאות בשוק ההון, כגון עמלות ברוקרים ועמלות בורסה.
 • ערך נקוב: הערך הנקוב על פני נייר ערך. לדוגמה: מחירה של מניה בודדת.

פ

 • פדיון: החזר סכום ההשקעה למשקיע.
 • פוזיציה: כמות ניירות הערך שמחזיק בהם משקיע. פוזיציה ארוכה מצביע על אמונה שמחיר נייר הערך יעלה, ופוזיציה קצרה מצביע על אמונה שמחיר נייר הערך ירד.
 • פיזור: פיזור ההשקעות בין ניירות ערך שונים ומגזרים שונים של המשק. פיזור נכון יכול להפחית את הסיכון של תיק ההשקעות.
 • פורטפוליו: אוסף של ניירות ערך המוחזקים על ידי משקיע.
 • פרמיה: תשלום נוסף המשולם על ידי רוכש אופציה.
 • פריצת דרך: אירוע משמעותי המשפיע באופן מהותי על מחיר נייר ערך או על שוק ההון כולו.

צ

 • ציטוט: המחיר האחרון שבו נסחר נייר ערך.
 • ציפיות: תחזיות המשקיעים לגבי התנהגות שוק ההון או לגבי ביצועיה של חברה מסוימת.

ק

 • קדימה: זכותו של בעל אופציה לממש את האופציה לפני תאריך פקיעתה.
 • קונים: משקיעים המעוניינים לרכוש ניירות ערך.
 • קופות גמל: קרנות פנסיה המיועדות לחיסכון לטווח ארוך, לקראת הפרישה מהעבודה.
 • קרן נאמנות: כלי השקעה המאפשר למשקיעים להשקיע במגוון רחב של ניירות ערך באמצעות מנהל תיקים.
 • קרן סגורה: קרן נאמנות שאינה מאפשרת פדיון יחידות ההשתתפות לפני תאריך פקיעתה.
 • קרן פתוחה: קרן נאמנות המאפשרת פדיון יחידות ההשתתפות בכל עת.
 • קרן סל (ETF): סל השקעות נסחר בבורסה העוקב אחר מדד מניות, אגרות חוב, נכסים אחרים או אסטרטגיית השקעה מסוימת. 
 • קרן סל מחקה מדד: סוג של קרן סל העוקבת אחר מדד מניות, מדד אגרות חוב או נכסים אחרים באופן פסיבי, במטרה להעתיק את ביצועי המדד. כמו קרן מחקה S&P500.

ר

 • ריבית: תשלום שנתן לקבלת הלוואה או פיקדון.
 • רווח: סכום הכסף שהרוויח משקיע מהשקעתו.
 • ריבית דיבידנד: תשלום שוטף שמחלקת חברה לבעלי מניותיה מתוך רווחיה.
 • ריבית נטושה: תשואה שנתית המתקבלת מהשקעה, לאחר קיזוז מסים.
 • ריסק: סיכון.

ש

 • שוק ההון: זירת מסחר פיננסית שבה נסחרים ניירות ערך.
 • שוק דובי: שוק שבו מחירי ניירות ערך יורדים לאורך זמן.
 • שוק שורי: שוק שבו מחירי ניירות ערך עולים לאורך זמן.
 • שולחן מסחר: מקום שבו מתבצעות עסקאות קנייה ומכירה של ניירות ערך.
 • שנת עסקים: תקופה של 12 חודשים המשמשת חברות לצורך דיווחים פיננסיים.
 • שער המרה: שער החליפין בין שני מטבעות.
 • שווי שוק: השווי הכולל של כל מניות החברה, המחושב על ידי הכפלת מספר המניות המונפקות במחיר המניה.

ת

 • תאריך פקיעה: התאריך האחרון שבו ניתן לממש אופציה.
 • תיק השקעות: אוסף של ניירות ערך המוחזקים על ידי משקיע.
 • תשואה: התשואה שהניבה השקעה לאורך תקופה מסוימת.
 • תשואה שנתית ממוצעת: התשואה הממוצעת שהניבה השקעה מדי שנה לאורך מספר שנים.

חשוב לציין שזוהי רק סקירה כללית של מושגי יסוד בשוק ההון. לכל מושג ישנם ניואנסים רבים ופרטים נוספים שלא ניתן לכסות במילון קצר זה. 

השקעה בשוק ההון כרוכה בסיכון, ולכן חשוב לבצע מחקר מעמיק לפני קבלת החלטות השקעה.

מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה משמעותיות.

אני מקווה שמילון זה היווה עבורכם צעד ראשון בהבנת עולם ההשקעות ושוק ההון. אם יש לכם הצעות מה להוסיף נשמח שתגידו לנו!

דילוג לתוכן