מדרגות מס הכנסה בישראל – מדרגות מס 2024

מדרגות מס בישראל לשנת 2024 שיטת מיסוי פרוגרסיבית: ככל שההכנסה גבוהה יותר, כך שיעור המס גבוה יותר. ההכנסה החייבת במס מחולקת למדרגות, וכל מדרגה משויכת לשיעור מס שונה. שתי קבוצות עיקריות של הכנסות: הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, עסק) הכנסה שאינה מיגיעה אישית (דמי שכירות, ריבית) מדרגות מס 2024 להכנסה מיגיעה אישית: הכנסה שנתית הכנסה חודשית […]