מדד שארפ: מה זה מדד שארפ, הגדרה, הסבר ודוגמאות

מה זה מדד שארפ? מדד שארפ (Sharpe Ratio) משווה את התשואה של השקעה עם הסיכון שלה. זהו ביטוי מתמטי לתובנה שתשואות עודפות על פני תקופה של זמן עשויות להעיד על יותר תנודתיות וסיכון, מאשר על מיומנות השקעה. הכלכלן ויליאם פורסיית שארפ הציע את יחס שארפ ב-1966 כפועל יוצא של עבודתו על מודל תמחור נכסי ההון […]