ינשוף פיננסי

מה זה דיבידנדים ואיך הם עובדים – המדריך המלא

מה זה דיבידנדים

בשוק ההון, דיבידנדים הם חלק מהרווחים שחברות מחלקות לבעלי המניות שלהן. תשלום זה משמש כמעין תגמול למשקיעים על השקעתם בחברה. הבנת דיבידנדים היא חיונית עבור משקיעים, הן מבחינת פוטנציאל ההכנסה שהם מציעים והן מבחינת ההשפעה שלהם על ערך ההשקעה.

מה זה דיבידנדים?

דיבידנדים הם תשלום שמעבירה חברה ציבורית לבעלי המניות שלה, מתוך עודפיה או רווחיה. מקור הכסף לדיבידנדים הוא מהרווחים שהחברה צברה מפעילותה העסקית. חשוב לציין שדיבידנדים שונים מריבית, שכן ריבית משולמת על הלוואות, בעוד דיבידנדים משולמים מתוך רווחים.

מה זה תשואת דיבידנד?

תשואת הדיבידנד היא הדיבידנד למניה והיא מתבטאת כדיבידנד/מחיר כאחוז ממחיר המניה של חברה, לדוגמה 3%. תשואת דיבידנד של 3% מסמלת כי במקרה שמחיר המניה הוא 100₪ תקבלו 3₪ כדיבידנדים בשנה.

בעלי מניות רגילים של חברות משלמות דיבידנד זכאים לקבל תשלום (דיבידנד) כל עוד הם הבעלים של המניה לפני תאריך האקס-דיבידנד.

מתי חברות משלמות דיבידנדים?

חברות אינן מחויבות לחלק דיבידנדים באופן קבוע. ההחלטה על חלוקת דיבידנדים נתונה למועצת המנהלים של החברה, בהתבסס על מספר גורמים, ביניהם:

 • רווחיות החברה: חברות רווחיות הן אלו שיותר סביר יחלקו דיבידנדים, שכן יש להן עודפים זמינים לחלוקה.
 • צרכים השקעה: ייתכן שחברה תעדיף להשקיע את רווחיה בפרויקטים חדשים או בהרחבת פעילותה, במקום לחלק אותם כדיבידנדים לבעלי המניות.
 • תוכניות עתידיות: חברות עשויות לשמור על רווחיה כדי לממן תוכניות צמיחה עתידיות, כגון רכישות של חברות אחרות או פיתוח מוצרים חדשים.

סוגי דיבידנדים

קיימים מספר סוגים של דיבידנדים, הנפוצים שביניהם הם:

 • דיבידנדים רגילים: אלו הם תשלומים קבועים או משתנים שמשולמים למשקיעים באופן תקופתי, בדרך כלל מדי רבעון או שנה.
 • דיבידנדים מיוחדים: אלו הם תשלומים חד-פעמיים שמשולמים על ידי חברות מעת לעת, לרוב בעקבות אירוע מיוחד כמו מכירת נכס משמעותי או קבלת תשלום גדול.
 • דיבידנדים במניות: במקום תשלום מזומן, חברות יכולות לבחור לחלק דיבידנדים בצורת מניות נוספות. משמעות הדבר היא שמספר המניות הכולל של החברה גדל, וכל בעל מניה קיים יקבל מספר מניות נוסף ביחס יחסי להחזקתו.

יתרונות וחסרונות של דיבידנדים

היתרונות:

דיבידנדים יכולים להוות חלק משמעותי מהתשואה הכוללת שמשקיעים מקבלים על השקעותיהם במניות. להלן כמה מהיתרונות העיקריים של קבלת דיבידנדים:

1. מקור הכנסה פסיבי: דיבידנדים משולמים באופן קבוע, בדרך כלל מדי רבעון או שנה, ומהווים מקור הכנסה קבוע ויציב עבור משקיעים. הכנסה זו יכולה לסייע למשקיעים לכסות הוצאות שוטפות, לחסוך לטווח ארוך או להשקיע מחדש בשוק ההון.

2. אינדיקציה לרווחיות החברה: תשלום דיבידנדים קבוע מעיד בדרך כלל על חברה רווחית ויציבה פיננסית. חברות שאינן רווחיות לא מחלקות דיבידנדים, שכן אין להן עודפים זמינים לחלוקה. לכן, קבלת דיבידנדים יכולה להוות אינדיקציה חיובית לגבי בריאותה הפיננסית של החברה ופוטנציאל הצמיחה שלה בטווח הארוך.

3. הגברת התשואה: דיבידנדים תורמים להגדלת התשואה הכוללת מהשקעה במניה. תשואה זו מחושבת על ידי חישוב סך כל ההכנסות שהמשקיע קיבל מהשקעתו, הכוללות הן עליית ערך המניה והן דיבידנדים שחולקו. ככל שסכום הדיבידנדים גבוה יותר, כך התשואה הכוללת תהיה גבוהה יותר.

4. גמישות פיננסית: משקיעים יכולים לבחור לקבל את הדיבידנדים במזומן או להשתמש בהם לרכישת מניות נוספות של החברה. אפשרות זו מעניקה למשקיעים גמישות רבה יותר בנוגע לניהול ההשקעות שלהם.

5. משיכת משקיעים: חברות שמחלקות דיבידנדים באופן קבוע ויציב עשויות למשוך יותר משקיעים, הן מוסדיים והן פרטיים. זאת מכיוון שמשקיעים רבים רואים בדיבידנדים מקור הכנסה חשוב ותוספת תשואה נאה להשקעותיהם.

החסרונות:

פגיעה בפוטנציאל הצמיחה: חלוקת דיבידנדים מקטינה את כמות ההון העומד לרשות החברה להשקעה בפרויקטים חדשים, בהרחבת פעילותה או בפיתוח מוצרים חדשניים. כתוצאה מכך, ייתכן שצמיחת החברה תיפגע בטווח הארוך.

אי ודאות: תשלום דיבידנדים אינו מובטח ואינו קבוע. ייתכן שחברות יפסיקו או יפחיתו את תשלומי הדיבידנד שלהן כתוצאה מקשיים כלכליים, שינויים בתנאי השוק או החלטות ניהוליות.

אטרקטיביות נמוכה למשקיעים צמיחה: עבור משקיעים שמתמקדים בצמיחה ארוכת טווח, ייתכן שדיבידנדים יהיו פחות אטרקטיביים מהשקעה מחדש של הרווחים בחברה. זאת מכיוון שהשקעה מחדש יכולה להוביל לצמיחה עתידית של החברה ולעלייה משמעותית יותר בערך המניה.

השפעה על מחיר המניה: תשלום דיבידנדים עלול להוביל לירידה זמנית במחיר המניה. זאת מכיוון שהמשקיעים "מקבלים בחזרה" חלק מהון שהשקיעו בחברה, וכתוצאה מכך הערך הנקי של המניה יורד.

הטיה התנהגותית: משקיעים עשויים להתמקד יתר על המידה בתשלומי הדיבידנדים לטווח הקצר, תוך התעלמות מהתמונה המלאה של ביצועי החברה ופוטנציאל הצמיחה שלה בטווח הארוך.

תאריכים חשובים בחלוקת דיבידנדים

בחלוקת דיבידנדים, ישנם מספר תאריכים חשובים שעלי לזכור:

1. תאריך ההכרזה (Declaration Date):

 • זהו היום שבו דירקטוריון החברה מצהיר על חלוקת דיבידנד.
 • בדרך כלל, תאריך ההכרזה נקבע מספר שבועות או חודשים לפני תאריך התשלום.
 • בהכרזה יצוינו סכום הדיבידנד למניה, תאריך הקום ותאריך התשלום.

2. תאריך הקום (Record Date):

 • זהו היום שבו נקבעים מי הם בעלי המניות הזכאים לקבל את הדיבידנד.
 • רק בעלי מניות שרשומים כחזיקים במניה בתאריך הקום יהיו זכאים לקבל את הדיבידנד.
 • משקיעים שירכשו את המניה לאחר תאריך הקום לא יהיו זכאים לקבל את הדיבידנד הנוכחי.

3. תאריך האקס-דיבידנד (Ex-Dividend Date):

 • זהו היום הראשון שלאחר תאריך הקום.
 • החל מתאריך זה, מחיר המניה נסחר "אקס-דיבידנד", כלומר ללא הדיבידנד.
 • משמעות הדבר היא שמי שרוכש את המניה בתאריך האקס-דיבידנד או לאחריו לא יהיה זכאי לקבל את הדיבידנד הנוכחי.

4. תאריך התשלום (Payment Date):

 • זהו היום שבו החברה משלמת את הדיבידנד לבעלי המניות הזכאים.
 • בדרך כלל, תאריך התשלום נקבע מספר ימים או שבועות לאחר תאריך הקום.
 • הדיבידנד ישולם ישירות לחשבון הבנק של בעלי המניות או באמצעות צ'ק.

איך חלוקת דיבידנדים משפיעה על מחיר המניה

חלוקת דיבידנדים משפיעה באופן זמני על מחיר המניה בשוק. הנה דוגמה להמחשה:

 • נניח שחברה נסחרת במחיר של 100 שקלים למניה, והיא מכריזה על חלוקת דיבידנד של 2 שקלים למניה (בתאריך ההכרזה).

 • כאשר החדשות מתפרסמות, מחיר המניה עשוי לעלות ב-2 שקלים ולהגיע ל-102 שקלים. עלייה זו נובעת מכך שמשקיעים מוכנים לשלם פרמיה על המניה כדי לקבל את הדיבידנד העתידי.

 • נניח שיום עסקים אחד לפני תאריך האקס-דיבידנד, המניה נסחרת ב-103 שקלים.

 • בתאריך האקס-דיבידנד, מחיר המניה יותאם באופן אוטומטי כלפי מטה ב-2 שקלים (סכום הדיבידנד), ויתחיל להיסחר ב-101 שקלים בתחילת יום המסחר. הסיבה לכך היא שמי שירכוש את המניה בתאריך האקס-דיבידנד או לאחריו לא יהיה זכאי לקבל את הדיבידנד הנוכחי.

הסבר הגיוני:

חשוב לזכור שדיבידנדים הם למעשה חלוקה של נכסים של החברה לבעלי המניות. בדוגמה שלנו, לאחר חלוקת הדיבידנד, לבעלי המניות יש פחות נכסים בחברה (בצורת מזומן ששולם להם כדיבידנד). לכן, באופן הגיוני, שווי המניה אמור לרדת באופן זמני בשווי הדיבידנד שחולק.

שורה תחתונה:

חלוקת דיבידנדים לא יוצרת כסף חדש, אלא מחלקת את הנכסים הקיימים של החברה. לכן, מחיר המניה עולה באופן זמני בתאריך ההכרזה (בגלל ציפייה לדיבידנד) וירד באופן זמני בתאריך האקס-דיבידנד (בגלל אי קבלת הדיבידנד על ידי רוכשים חדשים).

רכישה עצמית של מניות כאלטרנטיבה לחלוקת דיבידנדים:

חלוקת דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות הן שתי דרכים עיקריות שבהן חברות יכולות להחזיר כספים לבעלי המניות שלהן. לכל אחת מהאפשרויות יתרונות וחסרונות משלה, והבחירה בין השתיים תלויה בגורמים רבים, כגון מצב החברה, אסטרטגיית ההשקעה שלה ויעדי בעלי המניות.

תוכלו לקרוא עוד על למה רכישה עצמית של מניות עדיפה על חלוקת דיבידנדים.

איך להשקיע ולקבל דיבידנדים?

השקעה במניות דיבידנד יכולה להיות דרך יעילה להגדיל את ההכנסה הפאסיבית ולצבור הון לאורך זמן. עם זאת, חשוב לעשות זאת בצורה נכונה על מנת למקסם את התשואה ולמזער את הסיכונים.

הנה כמה צעדים מרכזיים להשקעה במניות דיבידנד:

1. הגדרת יעדים:

לפני תחילת ההשקעה, חשוב להגדיר את יעדי ההשקעה שלך. מה אתה רוצה להשיג באמצעות השקעה במניות דיבידנד? האם אתה מחפש הכנסה קבועה, צמיחה הונית לטווח ארוך, או שילוב של שניהם?

2. מחקר חברות:

לאחר הגדרת יעדים, עליך לבצע מחקר מעמיק על חברות שמחלקות דיבידנדים. חשוב לבחון חברות עם היסטוריה ארוכה של חלוקת דיבידנדים באופן קבוע ויציב, תוך בחינת איתנותן הפיננסית, פוטנציאל הצמיחה שלהן ותחום פעילותן.

3. ניתוח תשואת דיבידנד:

תשואת דיבידנד היא המדד העיקרי לבחירת מניות דיבידנד. היא מחושבת על ידי חלוקת סכום הדיבידנד השנתי במחיר המניה. תשואת דיבידנד גבוהה אינה בהכרח טובה יותר, מכיוון שהיא עשויה להצביע על סיכון גבוה יותר שהחברה לא תוכל להמשיך לחלק דיבידנדים בעתיד.

4. פיזור ההשקעות:

חשוב לא להשקיע את כל הכסף שלך במניה אחת או במספר קטן של מניות. פיזור ההשקעות על פני מגוון רחב של חברות וסקטורים יקטין את הסיכון ויגביר את הסיכוי להצלחה.

5. השקעה לטווח ארוך:

השקעה במניות דיבידנד היא השקעה לטווח ארוך. אל תצפו לתוצאות מיידיות. חשוב להיות סבלניים ולתת להשקעות זמן לצמוח.

6. מעקב אחר ההשקעות:

חשוב לעקוב אחר ההשקעות שלך באופן קבוע. ודא שהחברות שבהן השקעת ממשיכות לעמוד ביעדים שלך, ושהן מחלקות דיבידנדים באופן קבוע. במידת הצורך, ייתכן שיהיה צורך לבצע התאמות בפורטפוליו ההשקעות שלך.

טיפים נוספים:

 • שקול להשקיע באמצעות קרן נאמנות או תעודת סל המתמקדות במניות דיבידנד. קרנות אלו מציעות פיזור רחב יותר ומנוהלות על ידי מומחים.
 • קרא את הדוחות הכספיים של החברות שבהן אתה מעוניין להשקיע.
 • התייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לקבלת הדרכה אישית.

סיכום: מה זה דיבידנדים?

דיבידנדים הם חלק מהתשואה שמשקיעים מקבלים על השקעותיהם במניות. תשלום דיבידנדים קבוע מעיד בדרך כלל על חברה רווחית ויציבה פיננסית. דיבידנדים יכולים להוות מקור הכנסה פסיבי עבור משקיעים, להגדיל את התשואה הכוללת מהשקעה ולמשוך משקיעים חדשים.

עם זאת, חשוב לציין שדיבידנדים אינם תמיד מובטחים ואינם קבועים. משקיעים צריכים לנתח בקפידה את מצב החברה, את מדיניות הדיבידנד שלה ואת יעדי ההשקעה האישיים שלהם לפני קבלת החלטה בנוגע לחשיבות הדיבידנדים עבורם.

דילוג לתוכן