ינשוף פיננסי

מחשבון היוון: כלי להערכת תזרים מזומנים עתידי בחינם

בין אם אתה מתכנן את פרישתך, משקיע בעתיד או מנהל עסק, מחשבון היוון הוא כלי חיוני שיעזור לך לקבל החלטות פיננסיות מושכלות. מחשבון זה מאפשר לך לחשב את הערך הנוכחי של סכומי כסף עתידיים, תוך התחשבות בגורמים כמו ריבית וזמן.

מחשבון היוון לשימוש בחינם

מחשבון היוון

הוראות שימוש במחשבון היוון

 1. בחר סוג חישוב: בתחילת הטופס, תמצא תפריט בחירה עם האפשרויות הבאות:

  • "חשב ערך עתידי": בחר באפשרות זו כדי לחשב את הערך העתידי של סכום נתון בסוף התקופה.
  • "חשב ערך נוכחי": בחר באפשרות זו כדי לחשב את הערך הנוכחי של סכום עתידי.
 2. הזן ערך: במקרים שבהם בחרת בחישוב ערך עתידי, הזן את הערך הנוכחי (הסכום ההתחלתי). אם בחרת בחישוב ערך נוכחי, הזן את הערך העתידי (הסכום בסוף התקופה).

 3. הזן מספר שנים: הזן את מספר השנים לתקופת החישוב.

 4. הזן מקדם היוון (%): הזן את שיעור ההיוון כאחוז. לדוגמה, עבור שיעור היוון של 5%, הזן "5".

 5. לחץ על הכפתור "חשב": לאחר שהזנת את כל הערכים הדרושים, לחץ על הכפתור כדי לבצע את החישוב.

 6. תוצאות החישוב:

  • תוצאה ראשית: לאחר לחיצה על הכפתור, יופיע הערך העתידי או הערך הנוכחי לפי הבחירה שביצעת.
  • טבלת חישוב: תראה טבלה המציגה את הערכים העתידיים או הערכים הנוכחיים עבור כל שנה בתקופה שבחרת.
  • סכום הערכים בטבלה: מוצג סיכום של כל הערכים בטבלה עבור התקופה.
 7. הסברים: מתחת לטבלה תמצא הסבר המתאר את הטבלה והחישוב שביצעת.

השתמש בטופס בזהירות ובדוק שכל הערכים שהזנת נכונים לפני לחיצה על הכפתור "חשב."

מה זה היוון

היוון הוא מושג בתחום הכלכלה והפיננסים, המתאר את תהליך הערכת הערך הנוכחי של תזרים מזומנים עתידי. מדובר בתהליך שבו לוקחים בחשבון את ערך הכסף בזמן, כלומר, שקלול של שערי הריבית וההון הנדרש כדי להחזיר את ההשקעה לאורך זמן.

כאשר מחברים סכומים שונים של תזרים מזומנים עתידי, יש להוון אותם לערכם הנוכחי כדי להשוות אותם באופן מדויק. התוצאה של התהליך הזה היא הערכה של הערך הנוכחי של ההשקעה, שהיא בדרך כלל יותר נמוכה מערכם העתידי של התזרים.

היוון משמש בתהליכי השקעות, תמחור נכסים, והערכת פרויקטים כדי לקבוע את ערכם של התזרים לאורך זמן.

איך היוון עובד?

נבחן דוגמה פשוטה להיוון כדי להבין איך זה עובד באופן מוחשי:

נניח שיש לך הזדמנות להשקיע בפרויקט שמציע לך תזרים מזומנים של 1,000 ש"ח בכל שנה למשך שלוש שנים. כלומר, תוכל לקבל 1,000 ש"ח בשנה הראשונה, 1,000 ש"ח בשנת השנייה, ו-1,000 ש"ח בשנה השלישית.

נניח ששיעור הריבית של השוק הוא 5% בשנה. כדי להעריך את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הללו, נצטרך להיוון אותם.

היוון תזרים המזומנים של כל שנה נעשה על ידי חלוקה של סכום התזרים באותו שנה ב-(1 + שיעור הריבית) בחזקת מספר השנים לעתיד.

 • הערך הנוכחי של 1,000 ש"ח שיתקבלו בעוד שנה: 1,000 ש"ח / (1 + 0.05)^1 = 952.38 ש"ח
 • 1,000 ש"ח שיתקבלו בעוד שנתיים: 1,000 ש"ח / (1 + 0.05)^2 = 864.62 ש"ח
 • והערך הנוכחי של 1,000 ש"ח שיתקבלו בעוד 3 שנים: 1,000 ש"ח / (1 + 0.05)^3 = 783.53 ש"ח

חישוב הערך הנוכחי הכולל של הפרויקט:

לאחר שחישבנו את הערך הנוכחי של כל תזרים מזומנים, אנו צריכים לסכום אותם יחד כדי לקבל את הערך הנוכחי הכולל של הפרויקט.

במקרה שלנו:

 • 952.38 ש"ח + 864.62 ש"ח + 783.53 ש"ח = 2,599.53 ש"ח

מסקנה:

הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים של הפרויקט, תוך התחשבות בשיעור הריבית של 5%, הוא 2,599.53 ש"ח. משמעות הדבר היא שאמנם קיבלנו 3,000 ש"ח אך בחישוב ריאלי אותם 3,000 שווים בנקודת הזמן הנוכחית כ-2600 ש"ח.

היוון קצבה

כדי להשתמש במחשבון היוון כמחשבון להיוון קצבה, תוכל לעקוב אחר ההוראות הבאות:

 1. בחר סוג חישוב: בתחילת הטופס, בחר באפשרות "חשב ערך נוכחי" כדי לחשב את הערך הנוכחי של תשלומי קצבה עתידיים.

 2. הזן סכום הקצבה: בשדה "הזן ערך" הזן את הסכום של כל תשלום קצבה שתקבל בשנה.

 3. הזן מספר שנים: הזן את מספר השנים שבמהלכן תשלומי הקצבה צפויים להתבצע.

 4. הזן מקדם היוון (%): הזן את שיעור ההיוון כאחוז כדי להתחשב בריבית שנצברת לאורך התקופה.

 5. לחץ על הכפתור "חשב": לאחר שהזנת את כל הערכים הדרושים, לחץ על הכפתור כדי לבצע את החישוב.

 6. תוצאות החישוב:

  • הערך הנוכחי של הקצבה: לאחר החישוב, יופיע הערך הנוכחי של תשלומי הקצבה העתידיים על סמך הפרמטרים שהוזנו.
  • טבלת חישוב: תראה טבלה המציגה את הערך הנוכחי של תשלומי הקצבה עבור כל שנה.
  • סכום הערכים בטבלה: יוצג סיכום של הערך הנוכחי של כל תשלומי הקצבה בתקופה.
 7. הסברים: מתחת לטבלה תמצא הסבר המתאר את הטבלה והחישוב שביצעת.

דוגמה לשימוש:

נניח שיש לך תשלום קצבה עתידי של 12000 ש"ח לשנה למשך 5 שנים, ושיעור ההיוון הוא 3%. הזן את הערכים הנדרשים בטופס:

 • בחר באפשרות "חשב ערך נוכחי."
 • הזן את הסכום 12000 ש"ח בשדה "הזן ערך."
 • הזן 5 בשדה "מספר השנים."
 • הזן 3 בשדה "מקדם ההיוון (%)"

לאחר מכן, לחץ על הכפתור "חשב" כדי לקבל את הערך הנוכחי של תשלומי הקצבה העתידיים.

זהו אופן השימוש במחשבון להיוון קצבה עתידית לערך נוכחי.

לסיכום

הרעיון המרכזי של היוון הוא שניתן להשוות בין סכום כסף שנקבל היום לבין סכום כסף שנקבל בעתיד על ידי התאמת הסכום העתידי לערך נוכחי. ההתאמה נעשית על ידי התחשבות בשיעור הריבית – הריבית שמייצגת את התשואה על הכסף בתקופה נתונה.

לדוגמה, אם מישהו ייתן לנו תשלום של 100 ש"ח בעוד שנה, אנחנו צריכים לחשב כמה שווה התשלום הזה היום בהתחשב בגורמים שונים כמו ריבית ואינפלציה – (הסבר פשוט לאינפלציה). כך ניתן לקבל הערכה נכונה של ערך התשלום העתידי במונחים של היום.

היוון משמש בתחומים רבים, כמו בניתוח השקעות ערך, הלוואות, וקביעת ערכם של נכסים.

דילוג לתוכן